Europa - granice, mapa, geografia, państwa, stolice

Mapa Europy z flagami państwEuropa - umownie nazwana kontynentem (jest częścią składową Eurazji), to obszar lądowy leżący na półkuli północnej i na połączeniu półkuli zachodniej i wschodniej. Pochodzenie nazwy kontynentu nie jest do końca znane. Według niektórych przekładów, oznacza ona obszar łagodnie wznoszący się, bądź też ląd leżący na zachodzie. W przekładach semickich, Europa oznacza mniej więcej to samo co "ciemny".

Granice Europy

Europa ze względu na swój rozmiar posiada bardzo rozległe granice. Na północy jest to Ocean Arktyczny. Na południu - Morze Śródziemne. Z kolei granicę pomiędzy Europą ,a Azją dość trudno ustalić. Niemniej większość badaczy uważa, że są nią góry Ural, leżące nieco na wschód od Moskwy.

Podstawowe informacje na temat geografii Europy

Europa ma powierzchnię, wynoszącą około 10,2 miliona kilometrów kwadratowych. Niemniej w stosunku co powierzchni całej kuli ziemskiej jest to zaledwie jej pięćdziesiąta część. Żeby mieć lepsze rozeznanie w kontekście rozmiarów tego kontynentu, warto przytoczyć poniższe, dodatkowe informacje:

  • Rozciągłość równoleżnikowa Europy wynosi: 5,6 tys. km (79°)
  • Rozciągłość południkowa to: 4,2 tys. km (35°)
  • Długość wybrzeży: 38 tys. km
  • Średnia wysokość terenu: 292 m n.p.m

Jak więc widać, Europa jest dość rozległym, nizinnym obszarem o bardzo zróżnicowanym i rozbudowanym wybrzeżu.

Najważniejsze punkty geograficzne związane z Europą

Najdalej wysunięte punkty Europy (wliczając należące do niej wyspy):

  • w kierunku północnym - Rosja (Wyspa Rudolfa w archipelagu Ziemia Franciszka Józefa)
  • w kierunku południowym - Grecja (Wyspa Gavdos koło Krety)
  • w kierunku wschodnim - Rosja (Przylądek Flissingski na Nowej Ziemi)
  • w kierunku zachodnim - Portugalia (skały w pobliżu wyspy Flores na Azorach)

Najwyżej położone miejsce w Europie - góra Mont Blanc (4810 m.n.p.m)

Najniżej położone miejsce w Europie - depresja na Nizinie Nadkaspijskiej (28 m p.p.m.)

Gleby w Europie

Na większości powierzchni kontynentu, gleby mają charakter mozaikowy i bardzo zróżnicowany. Jedynie w jego wschodniej części mamy do czynienia z glebami typowo strefowymi. Na terenie Europy największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe, brązowe, brunatne a także czarnoziemy. Rzadziej spotykamy tutaj mady i marsze, bądź gleby o charakterze typowo torfowym (występują zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się rekordowo wysokie opady deszczu).

Klimat w Europie

Klimat europejski jest bardzo łagodny. Zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy obszary leżące na analogicznych szerokościach geograficznych w innych częściach świata. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest przede wszystkim Golfstrom - prąd oceaniczny, który opływa nasz kontynent od zachodu i północnego zachodu. Ponadto w Europie mamy przewagę wiatrów zachodnich, które pchają ciepłe powietrze znad Atlantyku bezpośrednio nad Europę (po drodze jest ono formowane przez równoleżnikowo rozłożone pasma górskie). Warto również dodać, że praktycznie cała Europa znajduje się w sferze oddziaływania klimatu umiarkowanego, co również ma bardzo duży wpływ na tutejsze temperatury, opady wody itd.

Mapa Europy ze stolicami państw

Mapa Europy ze stolicami państw

Lista państw europejskich wraz z ich stolicami:

Komentarze